کربلا یعنی کرامت داشتن رفتن با خون خود گل کاشتن
کربلا دیباچه فرزانگی است یک زن و هفت آسمان مردانگی ست
کربلا از پشت خنجر می زند تیر بر بال کبوتر می زند
کربلا یک دشت یاس و اطلسی کربلا یعنی حسین و بی کسی
کربلا یعنی نبرد داسها برحسین و اکبر و عباسها
شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادار ایشان تسلیت باد.

سرگروه استان:
زهرا کندری لیسانس الهیات و معارف اسلامی ۰۹۱۵۱۴۹۵۶۵۲ kondori506@Gmail.com

اعضاء:
زهرا خردمند لیسانس الهیات و معارف اسلامی ۰۹۱۵۱۴۰۰۶۵۷
خدیجه گلابی لیسانس الهیات و معارف اسلامی ۰۹۱۵۱۴۱۸۰۶۱