(بیشتر…)

 

خدایا تو اگر نباشی به که میتوان گفت

حرفایی که به هیچ کس نمیتوان گفت ؟؟؟

مدعیان رفاقت هر کدام تا نقطه ای همراهند

عده ای تا مرز مال ، عده ای تا مرز آبرو، عده ای تا مرز جان

وهمگان تا مرز این جهان !!!!

تنها تویی که هماره می مانی بمان !!!

خدای من ، سبـــــک آمده ام با دستان تهی ،

سنگیــــن، بازم گردان

خدای من سنگیــــن آمده ام ، با کوله باری از گنـــاه ،

سبک، بازم گــــردان

خدای من ، به در گاهت آمده ام ، بازم مگـــردان 

هیچ چیز در زندگی مهمتر از خدا و خانواده نیست …

(بیشتر…)

لطفا جهت مطالعه نشریه روی جمله زیر کلیک نمایید :

نشریه ۱ آذر ماه ۹۳٫docx1

 

 

به گروه های آموزشی سیستان و بلوچستان خوش آمدید.